TIDSRESOR OCH UPPLEVELSEDAGAR

barnarbetare

The Glass Factory erbjuder tidsresor av olika slag där barn och ungdomar får pröva på hur det var att leva under olika tidsperioder på Boda glasbruk.

Exempelvis år 1864 när bruket grundades och barnarbete var vanligt, eller hundra år senare när bruket och samhället blomstrade och de första konstnärerna kom till bruket. Eleverna lär känna glasbrukssamhällets kulturarv genom att resa tillbaka i tiden för att uppleva sin historia med alla sinnen. De får prova hantverk, matlagning, kläder och redskap från den tid pedagogerna gestaltar. Arbetssätt och praktiska aktiviteter anpassas till elevernas ålder. Upplevelsedagarna är ett spännande och annorlunda sätt att uppleva sin historia.