RESIDENSPROGRAM

I museet finns glashyttan The Glass Factory Hot Shop som är produktionsplatsen för The Glass Factorys olika residens-format. Vi vill främja glasets förnyelse och visa på möjligheter att hitta nya vägar inom glasets konstnärliga hantverk. Vi vill också öka regionens internationalisering och stödja utvecklingen av residensverksamhet i Sverige.

Mot bakgrund av den aktuella situationen i Glasriket behöver det skapas en hållbar och långsiktig förnyelse av praktik och regional utveckling i ett område där glasindustrin och dess roll behöver omdefinieras. Inom glaset och Glasriketregionen finns en kunskap, erfarenhet och tradition som omfattar både konstnärligt utforskande arbete och formgivning/designprocesser med utgångspunkt i materialet glas. Det är denna unika hub, en plats för konstnärlig utveckling, som The Glass Factory Hot Shop är!