Emmaboda Kommun

KONTAKTA OSS

Växel

0471-24 90 00

Reception/museibutik

0471-24 93 60

E-post

info@theglassfactory.se

Maja Heuer, Museichef

Telefon 0471-24 92 20
maja.heuer@emmaboda.se

Catrine Hedsved, Reception och bokningar

Telefon 0471-24 93 60
catrine.hedsved@emmaboda.se

Bjørn Friborg, Kreativ ledare

Telefon 0471-24 92 18
bjorn.friborg@emmaboda.se

Anders Wennerhag, Hot shop manager

Telefon 0471-24 93 62
anders.wennerhag@emmaboda.se

Mikael Jacobsson, Glasblåsare

Telefon 0471-24 93 61
mikael.jacobsson@emmaboda.se

Malin Glännestrand, Utställningsdesigner, tekniker

Telefon 0471-24 93 64
malin.glannestrand@emmaboda.se

Andreas Flink, Utställningstekniker

Telefon 0471-24 93 63
andreas.flink@emmaboda.se

Dagmar Schützendorff Klaja, Glasmålare och ansvarig för ateljén

Telefon 0471-24 92 32
dagmar.klaja@emmaboda.se

Emma Karlsson, Samlingar och dokumentation

Telefon 0471-24 92 40
emma.karlsson@emmaboda.se

Senast uppdaterad: 8 november 2018