Med anledning av utökande restriktioner stängs The Glass Factory tillfälligt från och med den 11 november till den 22 december.