GLASRIKET FOREVER 2.0!

Är du nyfiken på Glasriket och alla dess hemligheter? Museets omfattande glassamling ligger till grund för denna utställning om Glasrikets uppkomst, utveckling och framtid. Sommaren 2020 är utställningen uppgraderad med utökade montrar med Erik Höglunds och Monica Backströms glas!

Kom och ta plats på vår ljugarbänk och lyssna på berättelser av konstnärer, glasarbetare och många fler!

Utställningen har en scenografisk utgångspunkt med filmprojektioner och ljud- och ljuseffekter. Den belyser frågor som: "Hur har Glasrikets produktion av glas förändrats genom 1900-talets smakdebatter och produktionskriser? När kom konstglaset? Hur påverkade Glasrikets storhetstid den internationella formgivningen och tvärtom? Hur har arbetsinvandringen präglat glasproduktionen i Glasriket? Hur har Glasrikets produktion förhållit sig till det fria studioglaset som uppstod 1968 och hur ser det ut idag? Hur har konstglaset präglats av den kulturella interdisciplinära diskursen?"

Erik Höglunds monter.