Ny metod för återvinning av blyglas från glasdeponier

Hur kan vi sanera glasdeponierna runt om i glasriket och samtidigt återvinna mateiral och bly från dessa. I ett nytt samarbetsprojekt mellan flertal aktörer söker vi innovativa lösningar.

Det pågående projektet är finansierat av SGI (Statens Geotekniska Institut) i deras utvecklingsprogram Tuffo (Teknikutveckling inom förorenade områden). Medfinansiärer är Glasriket­kommunerna (Nybro, Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge) och länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län (behovsägare). RISE Glas (glasforskare) leder projektet i samverkan med Glasriketkommunerna, länsstyrelserna, Målerås Glasbruk (glastill­verkare, glasbruk), The Glass Factory (glastillverkare, studioglashytta), Ragn-Sells (återvinningsföretag), Form Us With Love (industridesigners). Glasriket finns idag ett 40-tal deponier som klassats som mycket hög risk av länsstyrelserna. Blyglaset där lakar ut bly till växter och vattendrag och är också skadligt för människor. Många vattendrag i Glasriket är utpekade som intressanta ur naturvårdssynpunkt. Genom att ta tillvara blyglaset sparar vi jungfruliga råvaror samtidigt som vi renar naturen. Vi får också mindre koldioxidutsläpp och lägre energiförbrukning eftersom det inte bildas koldioxid då man smälter om glas samt att det är mindre energikrävande.

Målet är att verifiera metoderna i fullskala för att samhället ska våga satsa på en innovativ sanering av Glasriket istället för att täcka deponierna eller flytta blyglaset till deponier för farligt avfall så att det aldrig kan återanvändas. Resultaten kommer i form av verifierade metoder, prototyper, rapporter och utställning.

 

Se också ''Ny metod ska rena glasriket från tungmetaller'' Länk till annan webbplats.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/har-delar-han-degeln-for-att-hitta-bly Länk till annan webbplats.