Malin Pierre

Konstfacks stipendiat

The Glass Factory och Konstfack har utsett årets stipendiat

Silje Lindrup , är årets mottagare av The Glass Factorys och Konstfacks residens på The Glass Factory 2022.

Motivering:

Silje Lindrup tilldelas The Glass Factorys vistelsestipendium 2022 för att hon undersöker glasets fält på ett innovativt och nytt sätt. Stipendiet gerockså Silje möjligheten att fördjupa sig i det examensarbete ’’Decreased Viscosity’’som hon påbörjade på Konstfack 2022.

Om Silje:

With glass as primary material, artist and glassblower Silje Lindrup creates objects in the borderland between arts and craft.
Interested in living processes where body, techni ue and material together decide the result, she strives to push boundaries within traditional glass making. Energy, movement and chance are keywords in Lindrup's practice and are o􀀁en present in the finished objects.


Residenset består av:

- två veckors arbetsvistelse i The Glass Factory Hot Shop
- resa och logi
- separatutställning 4 veckor

Beslutet grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet och verksamhet samt innehållet i ansökan. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har beaktats.


Ulf Ogenbrant, museichef
TFN 0471-24 92 20
E-post ulf.ogenbrant@emmaboda.se