Malin Pierre

HDK-VALAND stipendiat

The Glass Factory och HDK-Valand har utsett årets stipendiat

Stina Andersson, är årets mottagare av The Glass Factorys och Konstfacks residens på The Glass Factory 2023.

Motivering:

2023 års stipendiat har visat på ett eget formspråk som även inkluderar aspekter av hållbarhet och återbruk. Vi ser potentialen att lära känna materialet och dess användningsområde på ett nytt och eget sätt. Stina Andersson erhåller därför The Glass Factorys residensstipendium för år 2023. 

Om Stina:

Stina Andersson är nyutexaminerade Masterstudent från HDK som arbetar med sinnliga upplevelser i rumslig skala. Utbildningen har varit en påbyggnad på ett yrkesliv som produkt- och inredningsdesigner. Under studietiden har hon fördjupat sig i hur vi kan se och knyta an till andra än människor, hur vi genom våra sinnen kan uppleva och skapa en djupare relation till vår omvärld. Med glas och spegelytor i flera lager har hon i sitt examensarbete utforskat hur vi ser vatten, ser en yta, ett djup och reflektionen hos en yta. Hos The Glass Factory hoppas hon kunna jobba vidare med dessa tankar kring glas, vatten, yta, djup, reflektioner och transparens i sinnliga upplevelser.


Residenset består av:

- två veckors arbetsvistelse i The Glass Factory Hot Shop
- resa och logi
- separatutställning 4 veckor

Beslutet grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet och verksamhet samt innehållet i ansökan. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har beaktats.


Ulf Ogenbrant, museichef
TFN 0471-24 92 20
E-post ulf.ogenbrant@emmaboda.se

Text

Text