I SMÄLTDEGELN

ETT SAMARBETE FÖR ATT OMVANDLA ETT PROBLEM TILL EN VÄRDEFULL RESURS

Det är ett samverkansprojekt med målet att visa möjligheterna till affärsverksamhet, återbruk och cirkularitet genom samverkan, innovation och design.

Glasriket har cirka 30 förorenade höriskområden runt både nedlagda och aktiva glasbruk. De innehåller cirka 1 000 000 m3 förorenad markmassa. Av dessa sinns cirka 100 000 m3 krosssat glas. Glaset beräknas innehålla cirka 800 ton arsenik, 6 000 ton bly och 50 ton kadmium.

Flera stora saneringsprojekt har genomförts sedan 2012 och denna utställning visar delar av processen från projektet ''Innovativ Sanering'' som startades 2019. Det är ett samverkansprojekt med målet att visa möjligheterna till affärsverksamhet, återbruk och cirkularitet genom samverkan, innovation och design.