26/11-19/3-2023 Stipendium Exhibition

2022 Stipendium Exhibition

Denna utställning visar nya verk från 2022 års stipendiemottagare från HDK, Konstfack och Beckmans. Greta Sjöström, Silje Lindrup och Felicia Mebus får här möjligheten att utveckla nya glasverk med vårt hotshop-team att tillföra ett nytt uttryck till sitt material, utmana våra förväntningar och väcka vår fantasi!

2022 Stipendium Exhibition

This exhibition displays new work from the 2022 stipendium recipients from HDK, Konstfack, and Beckmans. Given the opportunity to develop new glass works with our hotshop team, Greta Sjöström, Silje Lindrup, and Felicia Mebus bring fresh visual language to the material, challenging our expectations and sparking our imaginations!


Varmt välkommen till The Glass Factory lördagen den 26 november klockan 14:00 och öppningen av utställningen 2022 Stipendium Exhibition .