23/4-7/8 Structures from a molten world

Structures from the molten world visar samtida glaskonstverk som förkroppsligar glasets skiftande möjligheter. Utställningen lyfter nya överraskande tekniker, utvecklade av innovativa glaskonstnärer. De experimentella uttrycken framkallar alternativa berättelser och efterlyser nya metaforer. Vilka historier, beskrivningar och mytologier tillåter det samtida glaset oss att fantisera om? Vilka nya världar kan vi läsa från deras resa genom lågorna? Utställningen består av internationella konstnärer, med en stark skandinavisk representation. Deltar gör Stine Bidstrup (DK), Maria Bang Espersen (SE), Mette Colberg (DK), Fredrik Nielsen (SE), David King (US), Jesse Magee (DE), Jocelyne Prince (US) och Matthew Szosz (US) I anslutning till vernissagen kl 14:00 den 23 april så hålls ett panelsamtal med några av de medverkande konstnärerna och kuratorn.

Klick picture for english

23/4 – 7/8 STRUCTURES FROM A MOLTEN WORLD - When technique becomes metaphor

Structures from the molten world presents a wide variety of contemporary artworks that embody the diverse possibilities of glass. The show highlights surprising techniques developed by innovative glass artists, evoking new metaphors, and calling for alternative narrations. What stories, descriptions, and mythologies does contemporary glass allow us to imagine? What new worlds can we read from their journey through the flames? The show is made up of international artists with a strong Scandinavian representation.