25/9-17/10 bend!@boda neon studio

BOOM! - Fantastiska Femman

Låt oss välkomna och omfamna den mörka årstiden med en elektrisk neonutställning! The Glass Factory har under de senaste åren utvecklat en verkstad för neon. Ambitionen är att tillgängliggöra och bredda användandet av neon som ett konstnärligt uttrycksmedel. I utställningen möter du verk från de mästare som hjälpt oss att utveckla studion så väl som alster från nyfikna konstnärer som har börjat utforska vad @BodaNeonStudio har att erbjuda.

Let’s welcome and embrace the dark season with an electric neon show! During recent years the glass factory has developed a studio for neon. We have the ambition to make illuminated art more accessible for artists to work with and explore. BEND! @Boda Neon Studio combines works from the master benders who helped build this studio alongside pieces from energetic artists who´ve already begun experimenting with what the Boda Neon Studio has to offer.

Till toppen