19/6-7/11 Jan Erik Ritzman - en mästerlig hyttsnok

BOOM! - Fantastiska Femman

Genom personliga berättelser och utvalda glasalster tecknar vi ett porträtt av den internationellt kända glasblåsaren Jan Erik Ritzman. Utställningen fokuserar på Ritzman som den mästerliga översättaren mellan glas och formgivare under hans år på Kosta glasbruk, 1957-1982. Jan-Erik Ritzman, en mästerlig Hyttsnok belyser och dokumenterar tysta kunskaperna och tekniker i arbetsprocessen med konstglas.

Through personal stories and glass objects we draw a portrait of international renown glassblower Jan Erik Ritzman. The show focus on Ritzman as the master translator between glass and designer during his years at Kosta glassworks, 1957-1982. En Mästerlig Hyttsnok documents the intangible knowledge of craft and exposes the hidden techniques that empower glass art and design.

Till toppen