HOUSE OF BODA

Kära Monica

Utöver den museala utställningsverksamheten har the Glass Factory vuxit till en viktig produktionsplats för nyskapande samtida glas. Det attraherar både nationella och internationella konstnärer och vissa av dem har med tiden valt att etablerat sin kreativa bas i anslutning till museet. House av Boda är en samlingsutställning med dessa konstnärer.

Det är häftigt att the Glass Factory blivit en hotspot för samtida glas och att fler och fler väljer att etablera sin kreativa bas här. Det är 12 konstnärer från sju länder som har ateljéer här nu och samtliga deltar i utställningen. Den inflyttningen skapar kraft, höjer den konstnärliga nivån och bidrar till ett vitaliserat glasrike, säger Markus Emilsson, Utställningsansvarig på The Glass Factory.