10/7-19/9 ''KÄRA MONICA''

Kära Monica

Kära Monica är en minnesutställning med smakprov av den variationsrikedom, lekfullhet och experimentlust som Monica Backström ägde och gav. En hyllning till en ikon inom svenskt glas och ett fragmentariskt porträtt av Boda glasbruks drottning.

Utställningen bygger på utvalda objekt från vår samling och skisser och fotografier inlånade från Designarkivet, men du får också ta del av inbjudna röster som delar med sig av sin relation Monica. Vissa av dem stod personligt nära, andra med en yrkesmässig relation.

Dear Monica illuminates the experimental talent, diverse expressions, and playful passions that Monica Backström possessed. It is a fragmentary portrait of Boda glasswork’s High Queen and a tribute to an icon of Swedish glass. The exhibition is based on objects from our collection, sketches and photography’s from Designarkivet as well as personal greetings to Monica from invited friends, colleagues, and family members.