19/6-31/12 JAN-ERIK RITZMAN

"EN MÄSTERLIG HYTTSNOK "

Jan-Erik Ritzman

Jan-Erik Ritzman ''En mästerlig hyttsnok''

Genom personliga berättelser och utvalda glasalster tecknar vi ett porträtt av den internationellt kända glasblåsaren Jan Erik Ritzman. Utställningen fokuserar på Ritzman som den mästerliga översättaren mellan glas och formgivare under hans år på Kosta glasbruk, 1957-1982. Jan-Erik Ritzman, en mästerlig Hyttsnok belyser och dokumenterar tysta kunskaperna och tekniker i arbetsprocessen med konstglas.