30/5 - 4/10 "MÖTEN - ETT ANNAT NU"
BARROLEVéN - NYÖPPNING

Laboratoriet

Glaskonstnärsduon BarroLevén undersöker möten. Möten mellan glas och rum, ljus och skugga, rörelse och stillhet. De rör sig mellan traditionellt glashantverk och sökande experiment.

Nyöppning 30/5 kl.11:00 Glasdemo med konstnärerna
Ulrika Barr och Kristina Levén och - folkmusikern Anders Löfberg i hyttan!

I mötet mellan det klara, rena hyttglaset och den råa, industriella isoleringsprodukten Foamglas sker reaktioner och nya uttryck uppkommer. Det groteska och det sköna ryms sida vid sida. Glaset som skulptur, film och projektion bygger en rumslig installation där perspektiven växlar, mellan micro och macro, det inre och det yttre.

Ulrika Barr och Kristina Levén började sitt samarbete under studietiden på Konstfack där BarroLevén växte fram som en tredje konstnär, i mötet mellan de två. De undersöker glaset som atmosfärskapare i förhållande till rum och riktar sig till platser för paus, återhämtning och kontemplation.

Läs mer om glasdemon i hyttan här.

Utställningsperiod 30 maj - 4 oktober 2020.