Emmaboda Kommun

8/10 2019 - 19/1 2020 LABORATORIET

Laboratoriet

Projektet är ett samarbete mellan The Glass Factory och glaskonstnärerna Evelina Dovsten och Kristin Larsson. Utställningen består av två delar: en produktionsperiod 8/10 -25/10 som är öppen för besökare och en utställning 26/10 - 18/1 som visar resultatet.

Vernissage 26/10 kl. 11.00

Projektet cirkulerar kring ett gemensamt nyförvärvat arkiv av laboratorieglas donerat från det statliga forskningsinstitutet RISE. Tillsammans utför konstnärerna en studie över den konstnärliga processen och det konstnärliga uttrycket med utgångspunkt i det gemensamma arkivet.
Produktionsfasen går ut på att materialet av laboratorieglas delas upp för att sedan självständigt och avskilt arbetas med, dolt för varandra. I ett avdelat rum kommer man som besökare kunna vandra mellan de två delarna av rummet för att möta två konstnärliga processer och se två arbeten växa fram
parallellt. Utöver det befintliga materialet kommer de ha tillgång till The Glass Factorys verkstäder och där kunna bearbeta, skapa nya tillägg eller experimentera med materialet/arkivet. På The Glass Factorys hemsida ska man även kunna följa laboratoriet i bloggform/instagram. Vi arbetar avskilt och får ej se vad den andre konstnären gör förrän på utsatt datum 3 veckor senare då en längre utställningsperiod tar vid och de två avdelade rummen blir ett. Då kan man se resultatet av de två konstnärliga gestaltningarna samt en dokumentation av utställningens process. Under finissagen kommer vi även att ge ut en katalog om projektet.

Att komma över ett stort material av laboratorieglas har gjort oss nyfikna på att undersöka och använda oss av det. Glas som vi annars känner så väl blir här något främmande, taget ur en annan värld, långt ifrån det hantverk som vi har vår bakgrund i.

Hur kommer två konstnärer som följt varandra under en längre tid, som har liknande bakgrund i studioglasrörelsen och samma konsthögskoleutbildning att tolka och relatera till detta arkiv? Vad är ett konstnärligt uttryck? Ett unikt tillfälle för besökaren att se ett verk växa fram, samt en inblick i vad den konstnärliga processen kan vara och hur den ser ut. Då Evelina Dovsten och Kristin Larsson alltid har vänt sig till varandra för att diskutera sina arbeten får de nu avskilda enbart använda besökarna till museet som samtalspartners.

Evelina Dovsten och Kristin Larsson har båda två en bakgrund i den svenska studioglasrörelsen och blåste glas för första gången tillsammans 2006. Sedan dess har de följt varandra först som glasblåsare för andra glaskonstnärer i Sverige men även bl.a. i Danmark, Usa, Japan och Österike. Även om vi arbetat enskilt har alltid den andra varit en del av processen; arbeten och tankar går in i varandra. Första gången som vi uttalat jobbade ihop var i projektet The After Party som utmynnade i en utställning på Galleri Glas 2017.

Läs mer om projektet i bloggen!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Titta in på instagramkontot under rubriken @laboratoriet_