Emmaboda Kommun

27/4-15/9 Blomsterbuketten

Utställningen Blomsterbuketten består av tre delar, en väggkatalog, ett historiskt arkiv och scen för nyproducerade vaser av Zandra Ahl.

Vasen har en särställning som objekt. De tre delarna i utställningen handlar i vid bemärkelse om vaser, dess estetiska betydelse för glaskonsten och som kulturbärare för den medskapande brukaren. Vasen är en behållare av mångbottnad symbolik. Utställningen visar också på ett konsthantverk i förändring; en praktik som rymmer både konstindustriell småskalig tillverkning och plats för kulturellt undersökande av att skapa mening.

I väggkatalogen byggs en text upp av citat som tillsammans bildar en ny berättelse. Textcitaten spänner från samtida livsstilsbloggar som Matplatsen, Att vara någons fru till en klassisk novell av Suzanne Brøgger; Blomman. Men väggkatalogen innehåller också färg och formdelar, mörkläggningsgardin, tyg och paper-craft som för tankarna till såväl religiösa folkliga och samtida budskapstavlor.

I det historiska arkivet lyfts delar av The Glass Factorys samlingar fram. Här blandas pappersmallar med praktverk av viktiga utövare som Monica Backström, Signe Persson-Melin, Ingeborg Lundin och Erik Höglund. En central del i arkivet är Carina Seth Anderssons vas Dagg som även återkommer citerad i såväl väggkatalog som i Zandra Ahls scen för nyproducerade vaser som i det historiska arkivet.

På den scen som utgör centrum för utställningen samlas en stor mängs vaser av Zandra Ahl. Vaserna är tillverkade av befintliga vaser och material från lågprismarknader, outlets och hobbybutiker. Vaserna citerar samtida och historiska referenser och tillverkningsmetoder, men har färdigställs långt från den konsthantverksindustri som byggt glasriket. Snarare förs tanken till hemproduktion, dukningar och digitala flöden. Vaserna är tillverkade med metoder som knyter an till hemmafixande, tillfälligheter, säsonger och livshändelser. Materialen som används är igenkännbara, till exempel kopior av kända vaser, nylonstrumpor, lackfärg, plastpärlor, tyg, epoxy-lim och kondens.

De olika delarna i utställningen bildar en sammansatt helhet som under utställningens gång kommer bearbetas till en publikation som släpps i samband med utställningen Blomsterbukettes avslutning i september 2019.