Emmaboda Kommun

27/4-15/9 Blomsterbuketten

En utställning av konstnären Zandra Ahl.

En bukett med snittblommor eller egenhändigt plockade blommor i ett knippe med rosett. En blomsterkvast från mataffären som skänker glädje en vardag. En enda blomma som tecken på kärlek, lämnad med darrig hand. En dignande bukett lämnas formellt över när en av livets alla övergångar sker; födelse, begravning och allt där emellan. Buketten finns som en egen enhet, i handen, kring halsen vid ett överlämnande. Att ge eller få ett levande folkkonstverk som är både vackert och igenkännbart, möjligt för nästa alla.

När buketten sedan ska övergå från aktiv mitt i en handling, hyllning eller tröst till att bli ett minne eller en dekoration ställs den i en vas, för att få behålla livet bara lite till. Ibland är buketten menad att hamna i sin vas utan annan mening än att vara vacker, den är inköpt och inte överlämnad. Blomsterbuketten i vas blir ett minne av en händelse, en dekoration, eller kanske en figuration av en händelse. Vasen är bukettens ram, dess kapsel och minne. Bukettens livslängd står i blek kontrast till vasen, som kan vara för evig. Inom glaskonsten har vasen en särställning. Den är inte vilken hink med vatten som helst.

Den legitimerar formexperiment men behåller sin plats i vitrinskåpet genom sin förmåga att bära blommor. Den står på rad i museum som exempel över stilhistoria. Dessa funktioner är både en möjlighet och en källa till nostalgi inom glaskonsten i sig. Vasen är en privat gåva och ett tungt arv. En kristallvas som ärvts eller givits efter lång och trogen tjänst står utan sin bukett och är kanske omöjlig att göra sig av med. En tung klump som måste släpas med i flyttlådorna genom generationer. Glasvasen kan vara både trendig och en klassmarkör. Den kan vara glaskonstnärens signum i ett destillat av estetiska val.

Vasen är både långt från den bukett som firades med färgprakt och förgänglighet och nära en mycket traditionell syn på föremål då den i många utställningssammanhang separeras från sitt sammanhang. Vasen kan under sin brukstid bära många olika buketter, dessa buketter som var levande och vissnade bort som bar all prakt och allt liv.