Emmaboda Kommun

"CAMPUS FACTORY" HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

beckmans

Isa Andersson, Beckmans Designhögskola

Residens-formatet är produktionsbaserade arbetsvistelser i samarbete med högskolor och universitet: Konstfack, Beckmans, Linnéuniversitet, KHIO, ArtEz.

The Glass Factory utlyser en residens för nyutexaminerade studenter som genom sin konstnärliga praktik har arbetat utifrån materialet glas eller dess kontext.

I museets finns glasverkstaden, The Glass Factory Hot Shop, som är en öppen plattform för såväl hantverkare, konstnärer och formgivare. Verkstaden har som syfte att främja nyskapande utveckling inom materialet glas - regionalt, nationellt och internationellt.

Med hjälp av t ex konstnärlig forskning, pedagogiskt arbete, hantverk och individuella konstnärskap ska glasets framtid undersökas och utvecklas. Detta för att skapa en hållbar och långsiktig förnyelse utifrån kunskapen om och i ett material.

För att vara behörig att söka residensprogrammet krävs:

  • Kandidat- eller magisterexamen (upp till två år efter examinationsåret)
  • Ett dokumenterat intresse för materialet/kontexten glas
  • Högt konstnärligt, hantverksmässigt eller formmässigt innehåll inom sin praktik

Arbetsvistelsen är två veckor, med fri tillgång till verkstadens utrustning samt med stöd från tekniker. Boende erbjuds i museets konstnärshus. Ersättning ges för en resa med tåg eller bil till platsen inom Sverige. En projekt yta finns till förfogande i anslutning till verkstaden under arbetsvistelsen. Allt arbete är öppet för museets besökare. När vistelsen är avslutad skall stipendiaten donera ett verk/objekt/resultat till The Glass Factorys samling och genomföra en visning/utställning/presentation beroende på arbetets karaktär.

Ansökan görs i PDF-format med en projektbeskrivning av det planerade arbetet samt en biografi/CV, max 4000 tecken, samt 10 bilder på den ansökandes arbete.

Tilldelningsbeslut meddelas i juni och stipendiet delas ut i samband med Konstfacks våravslutning. Urvalet sker av The Glass Factorys konstnärliga och strategiska råd.

Ansök här


Efter att du fyllt i blanketten kan du bifoga den här
Senast uppdaterad: 26 januari 2018