Emmaboda Kommun

"AREA" PRODUKTIONSBASERAD RESIDENS

örsjö

New Glass-projekt, The Glass Factory i samarbete med Gustaf Nordenskiöld och Örsjö Belysning

Residens-formatet är en arbetsvistelse med syftet att praktiskt förverkliga en idé eller ett projekt. The Glass Factory erbjuder infrastruktur, material och/eller expertkunskap.

Residens-programmet ska kunna erbjuda nya modeller för utveckling av kunskap och förståelse inom konst och samhällsfrågor. I residens-programmet ingår en kontakt med kreativa affärsverksamheter som ger konstnärerna i uppgift att utveckla eller förändra produkter på ett kreativt sätt. Konstnären kan bjudas in till icke-konstrelaterade företag för att ge ett annat perspektiv på arbetet, produkter och produktion m m.

Målet med residens-formatet är att främja återuppbyggande i en region av social förändring. Residens-formatet ska öka kontakten mellan det regionala näringslivet och kreativa nationella och internationella konstnärer för att stimulera nya vägar inom affärsverksamhet och skapa regional tillväxt. The Glass Factory använder deltagandemetoden (ex VA) där konstnären får tillgång till museipersonalen och museet samt utbyten med olika företag.

För att vara behörig att söka residensprogrammet krävs:

  • En dokumenterat intresse för materialet/kontexten glas
  • Hög konstnärlig, hantverksmässig eller formmässigt innehåll inom sin praktik

Arbetsvistelsen är två veckor, med fri tillgång till verkstadens utrustning samt med stöd från tekniker. Boende erbjuds i museets konstnärshus. Ersättning ges för en resa med tåg eller bil till platsen inom Sverige. En projektyta finns till förfogande i anslutning till verkstaden under arbetsvistelsen. Allt arbete är öppet för museets besökare. När vistelsen är avslutad skall stipendiaten donera ett verk/objekt/resultat till The Glass Factorys samling och genomföra en visning/utställning/presentation beroende på arbetets karaktär.

Ansökan görs i PDF-format med en projektbeskrivning av det planerade arbetet samt en biografi/CV, max 4000 tecken, samt 10 bilder på den ansökandes arbete.

Beslut meddelas den 2 juni. Urvalet sker av The Glass Factorys konstnärliga och strategiska råd.

Kan sökas under perioden 23/2 - 31/5 2017.

Fyll i dina personuppgifter, bifoga din ifyllda blankett och ansök nedan.

Ansök här


Efter att du fyllt i blanketten kan du bifoga den här
Senast uppdaterad: 26 januari 2018