Emmaboda Kommun

RESIDENSPROGRAM

I museets utrymmen finns glashyttan The Glass Factory Hot Shop som är produktionsplatsen för The Glass Factorys olika residens-format för att främja glasets förnyelse och visa upp möjligheter för att hitta nya vägar inom glasets praktik samt öka regionens internationalisering och för att stödja utvecklingen av residensverksamhet i Sverige.

Mot bakgrunden av den aktuella situationen i Glasriket, och med anledning av Glasriketuppdraget, behöver det skapas en hållbar och långsiktig förnyelse av en praktik och regional utveckling i ett område där glasindustrin och dess roll behöver omdefinieras. Inom glaset och Glasriketregionen finns en kunskap, erfarenhet och tradition som omfattar både konstnärligt utforskande arbete och formgivning/designprocesser med utgångspunkt i materialet glas.