BARNENS GLASSKOLA

markus

Innovativt workshopcenter med fokus på det immateriella kulturarvet. 

Inom ramen för projektet "Barnens glasskola-innovativt workshopcenter för barn och unga" 2019, med fokus på det immateriella kulturarvet, utvecklar The Glass Factory ett glascenter för barn och unga med en verksamhet där det arrangeras workshops, utställningar, föredrag och kurser med temat glas som immateriellt kulturarv.

Glashantverkarna, som besitter detta immateriella kulturarv åldras. Det immateriella kulturarvet inom fältet glas har i flera europeiska länder, däribland Tyskland, klassats som UNESCO kulturarv. 2018 var det kulturarvets år i Europa. Även i regeringens proposition för kulturarvspolitik 2016/17:116 som antogs av riksdagen i början av 2017 framhålls det immateriella kulturarvet.

Projektet 2019 innehöll praktisk kunskapsutveckling, utställning, konsthantverkshistorisk forskning samt inventering av behovet av en metodutveckling för det framtida arbetet med det immateriella kulturarvet.