Emmaboda Kommun

BARNENS GLASSKOLA

markus

Innovativ workshop center med fokus på det immateriella kulturarvet. 

Inom ram för projektet "Barnens glasskola-innovativ workshop center för barn och unga med fokus på det immateriella kulturarvet ska det skapas ett glascenter för barn och unga med en hållbar verksamhet där det arrangeras workshops, utställningar, föredrag och kurser med temat glas som immateriellt kulturarv.

Det är av stor vikt att göra projektet nu då de utövare, glashantverkarna, som besitter detta immateriella kulturarv åldras. Det immateriella kulturarvet inom fältet glas har i flera europeiska länder, däribland Tyskland, klassats som UNESCO kulturarv. 2018 är det kulturarvets år i Europa. Även regeringens proposition för kulturarvspolitik 2016/17:116 som antogs av riksdagen i början av 2017 framhålls det immateriella kulturarvet.

Projektet innehåller praktisk kunskapsutveckling, utställning, konsthantverkshistorisk forskning samt inventering av behovet av en metodutveckling för det framtida arbetet med det immateriella kulturarvet.

Senast uppdaterad: 25 februari 2019