Emmaboda Kommun

The Glass Factory – den största kultursatsningen i Emmaboda kommun någonsin

När glaskoncernen Kosta Boda hösten 2008 erbjöd Emmaboda kommun möjligheten att förvärva företagets omfattande glassamlingar tackade kommunen ja.

När glaskoncernen Kosta Boda hösten 2008 erbjöd Emmaboda kommun möjligheten att förvärva företagets omfattande glassamlingar tackade kommunen ja. Glassamlingarna skulle säljas oavsett kommunens agerande och riskerade att skingras och hamna hos enskilda samlare i Sverige och världen. Det innebar också att kunskapen om ett viktigt kapitel i svensk design- och
industrihistoria riskerade att urholkas, en historia som är viktig för både kommunens och
regionens identitet.

- Vi såg potentialen att genom förvärvet kunna förverkliga en offensiv strategi för att lyfta så väl Boda som Emmaboda kommun och regionen och samtidigt bevara konstglasskatten intakt, säger Ann-Marie Fagerström, kommunalråd (S) i Emmaboda kommun.

Beslutet att förvärva glassamlingen fattades av kommunfullmäktige i Emmaboda. Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet stödde beslutet. Kort därefter förvärvade kommunen också glasbruksbyggnaderna i Boda och beslutet att tillgängliggöra kulturskatten genom ett museum fattades. Emmaboda kommuns största kultursatsning någonsin var ett faktum.

Emmaboda är en liten kommun med 9000 invånare, mitt i Glasriket i södra Småland. Förutom Glasriket är kommunen känd som Vilhelm Mobergs hembygd. Här återfinns bland annat Duvemåla. Emmaboda är också hemvist för en av landets mest välbesökta musikfestivaler, Emmabodafestivalen.

Bodasatsningen i siffror

  • 30 000 unika konstglasobjekt från glasbruken i Boda, Kosta och Åfors, från 1700-talet till i dag ligger till grund för museisatsningen i Boda, The Glass Factory.
  • Inköp av glassamlingen: 10 miljoner kronor.
  • Inköp av fastigheterna: 2,3 miljoner kronor inklusive mark och inventarier.
  • Museibyggnationen i Boda: 25-30 miljoner kronor.
  • Verksamhetsdriften för museet: 2,4 miljoner kronor om året.

The Glass Factory är Sveriges enda renodlade, upplevelsebaserade glasmuseum, med de unika samlingarna från Kosta, Åfors och Boda glasbruk som bas för verksamheten. Samlingarna är av internationellt intresse med 30 000 unika konstglasobjekt, skapade av namnkunniga formgivare och konstnärer från 1700-talet fram till i dag. Museet är inhyst i de gamla glasbrukslokalerna i Boda i hjärtat av det småländska glasriket.