Residens utvecklar glaskonsten

Ur ett av Sarah Yasdanis konstprojekt.

Ur ett av Sarah Yasdanis konstprojekt.

The Glass Factory och Konstfack har utsett årets mottagare

Sarah Maria Yasdani, Sthlm, är årets mottagare av The Glass Factorys och Konstfacks residens på The Glass Factory 2020.

Motivering:

Sarah Maria Yasdani är en ung konstnär som har sett potentialen i glas som material och som på kort tid har utvecklat ett skulpturalt eget språk. The Glass Factory ser fram emot att med sin expertis hjälpa till att utveckla Saras konstnärsskap.

Residenset består av:

- två veckors arbetsvistelse i The Glass Factory Hot Shop
- resa och logi
- separatutställning 4 veckor

The Glass Factory och Emmaboda kommun är glada över att vi tillsammans med Konstfack kan bidra till återväxten av glaskonstnärer och utvecklingen av konst och design inom hantverket.

- - -
Jan Dzedins, tf museichef
TFN 0471-24 92 24
E-post jan.dzedins@emmaboda.se