Emmaboda Kommun

HYR HYTTAN

hyttan
  • Paket med 1 mästare, glasugn, medium invärmningsugn, pipvärmare, liten pick up, gasolbrännare, bänkar, 1 kylugn, pipor, puntlar, spikar och verktyg, syrgas
  • Paket med 2 mästare, glasugn, medium eller stor invärmningsugn, pipvärmare, liten pick up, gasolbrännare, 1 kylugn, pipor, puntlar, spikar och verktyg, syrgas

Tillägg:

  • Stor invärmningsugn
  • Fusingugn

Hyttpriser

1 man 1250.-/h

2man 1550.-/h

3man 1850.-/h

Tillägg om långkylning/upptempning ska ske 300:-/gång o ugn

Tillägg vid 2 hexadoor 200:-/h

Senast uppdaterad: 1 februari 2019