HYR HYTTAN

hyttan

Ordinarie hyttpriser

1 mästare 1400 kr/tim

2 mästare 1700 kr/tim

3 mästare 2000 kr/tim

XXL-bitar 2200 kr/tim (3 mästare)

Tillägg om långkylning ska ske 400 kr per gång och ugn.
Tillägg vid upptempning av ämnen 400 kr per upptempning.

Fusingugn bränning 500 kr per gång.
Upptemp eller kylning 300 kr per gång.

För- och efterarbete med formar, packning och liknande 500 kr/tim per man plus material.

Försilvring 600 kr/tim. plus 2000 kr/liter för vätskor och avfall.

Tillägg vid 2 hexadoorer 300 kr/tim.

Ring hyttmästare Anders Wennerhag vid frågor TFN 0471-24 93 62.