SMITTSKYDDSÅTGÄRDER PÅ THE GLASS FACTORY

Vi på The Glass Factory ser verkligen fram emot att ta emot besökare till museet igen. Här gäller nedanstående restriktioner.

  • Vi har ett maxantal på 30 personer som får vistas på museet samtidigt. Du som besöker oss får mer information på plats.
  • Vår kassa har försetts med plexiglas.
  • I museishopen får maximalt 4 besökare vistas samtidigt.
  • I vårt café finns sittplatser för maximalt 4 personer.
  • Handsprit finns tillgängligt för såväl personal som besökare i museets lokaler och på samtliga toaletter.
  • Besökare till museet uppmanas att hålla 2 meters avstånd från varandra och personalen, samt att följa golvmarkeringarna om köer uppstår.
  • Vi har desinfektionsmedel till alla våra verktyg i vår ateljé.
  • Stanna hemma om du är sjuk eller uppvisar minsta symptom.

För Dig som arbetar i vår hytta

  • Vi har infört utökade hygienregler i hyttan, som att inte blanda varandras verktyg, när vi arbetar med varandra och konstnärerna. Vi håller distans och tvättar händerna ofta. I hyttan har vi ett maxantal på 10 besökare.

Med reservation för att beslutet kan ändras utifrån rådande smittläge och restriktioner.

Varmt välkomna till oss!