SMITTSKYDDSÅTGÄRDER PÅ THE GLASS FACTORY

Vi på The Glass Factory ser verkligen fram emot att ta emot besökare till museet igen. Här gäller nedanstående restriktioner.

  • Vår kassa har försetts med plexiglas.
  • Handsprit finns tillgängligt för såväl personal som besökare i museets lokaler och på samtliga toaletter.
  • Besökare till museet uppmanas att hålla 2 meters avstånd från varandra och personalen, samt att följa golvmarkeringarna om köer uppstår.
  • Vi har desinfektionsmedel till alla våra verktyg i vår ateljé.
  • Stanna hemma om du är sjuk eller uppvisar minsta symptom.

För Dig som arbetar i vår hytta

  • Vi har infört utökade hygienregler i hyttan, som att inte blanda varandras verktyg, när vi arbetar med varandra och konstnärerna. Vi håller distans och tvättar händerna ofta.

Med reservation för att beslutet kan ändras utifrån rådande smittläge och restriktioner.

Varmt välkomna till oss!