ANG COVID-19 och the glass factory

Jan Dzedins, museichef The Glass Factory.

Jan Dzedins, tf museichef The Glass Factory.

Sedan en längre tid tillbaka har The Glass Factory arbetat intensivt för att motverka de negativa effekterna av coronapandemin. Hela vårens program ställdes in och den internationella glaskonferensen GAS 2020 likaså. En av åtgärderna vi gjort är att under en begränsad tid minska på öppettiderna. I maj har vi öppet på helgerna och från den 30 maj har vi öppet varje dag, hela sommaren, enligt nuvarande plan.

För att vi skall försäkra oss om att ni besökare och vår personal inte utsätts för smitta har vi beslutat om särskilda rutiner och uttalade rekommendationer:

Varken besökare eller personal som själva visar symptom, som hosta, snuva eller feber skall vistas på The Glass Factory.

Vi kommer att begränsa antalet besökare som vi tar in. På så sätt kan vi försäkra oss om att det fortfarande är gott om utrymme för våra besökare och god möjlighet att hålla avstånd till varandra. Vid särskilda arrangemang och programpunkter följer vi maxgränsen för antalet besökare i storgrupp.

Vi kommer att sända våra vernissager online på vår Facebooksidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster under maj och juni.

Vi informerar alla våra besökare och personal om vikten av god handhygien och att nysa i armvecket.

Vi informerar alla våra besökare om att hålla avstånd till varandra.

I vårt kafé hjälps vi åt att se till att våra gäster inte sitter trångt. Vi kommer att ge möjlighet att till att sitta ute vid fint väder.

Om det skulle bli köbildning i vår butik kommer vår personal upplysa om att besökare skall hålla avstånd om minst 1,5 meter till varandra.

Vi ser till att alltid fylla på tvål vid våra besökstoaletter och i samtliga personalutrymmen. Vi har noga skiljt på besöks- och personaltoaletter.

Vi har desinfektionsmedel till alla våra verktyg i vår aktivitetsateljé.

För Dig som arbetar i vår hytta

Vi har infört utökade hygienregler i hyttan, som att inte blanda varandras verktyg, när vi arbetar med varandra och konstnärerna. Vi håller distans och tvättar händerna ofta.