Emmaboda Kommun

22/9-24/2 Ur samlingarna ”Cutting edge”

Ur samlingarna ”Cutting edge”, en utställning med slipat glas ur samlingarna.

Inom svenskt glas finns det en lång tradition av slipat glas, speciellt från 1800-talet fram tills nu där ett antal konstnärer har tagit upp tekniken igen vilket håller på förändra hela fältet glas. Utställningen visar slipat glas med avancerade slipningar som t.ex stjärnslipningar från 1800-talet, slipat glas från 1950-talet, ritat av kända konstnärer och samtida glas med slipexperiment och undersökningar av praktiken.

Blykristall började tillverkas i Storbritannien vid 1700-talets mitt och fick sin stora spridning vid slutet av 1800-talet. I Sverige började man omkring 1800-talets senare del att tillverka det som vi kallar för helkristall. Glaset hade egenskaper som gjorde det mjukt och lättare att slipa och gravera. Det slipade glaset fick ett genombrott vid 1800-talets slut och ställdes ut vid Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897. Där visade Kosta glasbruk upp ”Tsarens skål /Dukatskål”, en skål som hade fått hela ytan dekorerad med djupa skär. Skålen kan ses i The Glass Factorys permanenta utställning ”Glasriket forever”.

Vid 1900-talets början så blev det slipade glaset allmänt vid bruken. Skålar, vaser och prydnadsglas blev dekorerade med skärslipade rutor och fantasifulla dekorer. Servisglasen fick slipade kupor och facetterade ben. Ett överdåd av dekorationen som gnistrade i ljuset från nymodigheter som elektrisk belysning. På 1950-talet återupptäcktes tekniken för att producera slipade skulpturer som bl.a. Vicke Lindstrand och Mona Morales Schildt arbetade med på Kosta glasbruk. Även konstnären Erik Höglund använde en speciell form av slipning på sina glas på 1960-talet. Han använde stenar och arbetade med den så kallade kasningstekniken. På 1980- och 90-talen var det framförallt konstnärerna Göran Wärff och Monica Backström som arbetade med slipning, ofta med så kallade titthål så att man kunde se in i glaset. Samtidigt använde konstnären Kjell Engman ett nytt och innovativt sätt att slipa. Glaset bearbetades med en så kallad laser-jet, där planglasskivorna slipades med en maskin.

Idag upplever det slipade glaset en renässans och ett antal unga konstnärer och hantverkare har börjat experimentera med det igen. Några av dessa är konstglassliparen Simon Kashmir Holm och den tyske glassliparen Samuel Weisenborn. Tillsammans med glaskonstnären Peter Kuchinke har Samuel även experimenterat med nya sätt att slipa glaset på.