Emmaboda Kommun

"MATERIAL WORLD"

1980-talet blev ett gynnsamt årtionde för svenskt glas. Efterfrågan ökade och ett stort antal miljoner i statliga medel pumpades in i glasindustrin. Samtidigt devalverades också den svenska kronan vilket gynnade de stora glasbrukens export. 1980-talet var också decenniet då studioglaset fick sitt genombrott, de starka färgerna och geometriska formerna gjorde sitt intåg och begreppet Glasriket lanserades.

1980-talets expansiva ”Boom-känsla” med sina nya produkter och fokus på konstglaset lägger till stor del grund för utvecklingen i Glasriket idag. Glaset sågs som en statussymbol som var viktig att ha i varje hem i form av olika produkter som servisglas till fina middagar eller konstglas att samla på. Även idag när Glasriket har genomgått en omvandling, finns det fokus på nya, innovativa produkter, konstglas och unga formgivare och konstnärer som formar glasets framtid.

Deltagande konstnärer:

Birgitta Ahlin, Sirkka Lehtonen, Kjell Engman, Åsa Brandt, Ulla Forsell, Anna Carlgren, Richard Rackham, Lars Hellsten, Bertil Vallien, Ulrica Hydman-Vallien, Monica Backström, Ann Wåhlström, Gunnel Sahlin, Erika Lagerbielke, Rolf Sinnemark, Anne Nilsson, Bengt Edenfalk, Ingegerd Råman, Matz Borgström, Gun Lindblad

Senast uppdaterad: 2 juli 2018