Emmaboda Kommun

YEAR OF THE HANDMADE

19/1-8/8 2018 presenterar the American Swedish Institute en serie utställningar och program som utforskar temat The Handmade. Dessa projekt dyker in i relevanta och aktuella frågor som det allt oftare reflekteras över inom konsthantverkskretsar - från den gamla världen till den nya, och från det traditionella till det samtida, granskande korsningen mellan lokal och global, identitet, arv och hållbarhet.

Året inleds med CraftBOWLlänk till annan webbplats, ett utställningsprojekt som utforskar kärl och hantverkstraditioner inom olika skrå - från trä till glas till keramik - som praktiseras i Sverige och runt om i världen.

Utställningen utforskar arbetet hos tre etablerade svenska mästare inom sina respektive områden: Jögge Sundqvist, Bertil Vallien och Ingegerd Råman. Genom de hantverksrörelser som de har inspirerat globalt ges en känsla av de svenska kulturvärdena och miljön som ger upphov till respekt för och den intima förståelsen av the handmade.

19/1-8/8 2018
Rites of Passage är en djupgående installation som utforskar de motiv, metaforer och arketyper som dominerat Sveriges ledande gestalt inom internationellt glas, Bertil Vallien. Arrangerade tillsammans för första gången som helhet, är denna installation en personlig utforskning av motiven bakom Valliens obsessiva fascination för båtar, broar, portaler, vägar och samtidigt framkallas en känsla av att passera genom livets olika steg. Arbetet undersöker betydelsen av att genomgå livets olika stadier och visar denna svenska mästares drivkraft för innovation vilken har har inspirerat konsthantverkare världen över. I mer än fem årtionden har Vallien gått in i både det mystiska och berättande och arbetat som gästlärare vid universiteten i Chicago och Minnesota, Rhode Island School of Design och Pilchuck School of Glass, som utgör en viktig länk mellan USA och SverigeUtställningen är framställd i samarbete med The Glass Factory och Kosta Boda.