Emmaboda Kommun

HYR HYTTAN

hyttan
  • Paket med 1 mästare, glasugn, medium invärmningsugn, pipvärmare, liten pick up, gasolbrännare, bänkar, 1 kylugn, pipor, puntlar, spikar och verktyg, syrgas
  • Paket med 2 mästare, glasugn, medium eller stor invärmningsugn, pipvärmare, liten pick up, gasolbrännare, 1 kylugn, pipor, puntlar, spikar och verktyg, syrgas

Tillägg:

  • Stor invärmningsugn
  • Fusingugn
Senast uppdaterad: 15 januari 2019